หมายเหตุ : โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 เท่านั้น!
 

** รับฟรีซองเล็ก ISO SURGE 1 ซอง เมื่อซื้อสินค้าทุุก ๆ 1,500 บาท **

มีรสชาติให้เลือก 3 รส

- Triple Chocolate

- Vanilla Ice Cream

- Salted Caramel Chocolate

หมายเหตุ : โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 นี้เท่านั้น!