หมายเหตุ : โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 61 เท่านั้น!
 

**เมื่อซื้อสินค้าเฉพาะแบรนด์ Syntrax ครบทุก 4,000 บาท **รับฟรี AeroBag 1 ใบ (มีให้เลือก 4 แบบ)

**เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 2,500 บาท รับฟรี PVL Deluxe Shaker  0.7L 

** รับฟรีซองเล็ก  Syntrax  เมื่อซื้อสินค้าทุก ๆ 1,500 บาท **เลือกได้ดังนี้ 

Matrix รส Chocolate ขนาด 16 กรัม  x 1 ซอง + Nectar รส Caramel Macchiato ขนาด 14 กรัม x 1 ซอง 

                                      หรือ

Nectar รส Strawberry Kiwi  ขนาด 27 กรัม x 1 ซอง

**เมื่อซื้อ NEW..! Mutant Mass 15 ปอนด์ (ทุกรส)  หรือ Mutant Whey 10 ปอนด์ (ทุกรส)

รับฟรี Mutant Mega Mug 2.6 L หรือ  Mutant Creakong 300 กรัม

** รับฟรีซองเล็ก Syntrax Super Glu 500 g.  เมื่อซื้อ Syntrax Matrix 5 ปอนด์ เฉพาะรส Peanut Butter Cookie