หมายเหตุ : โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 60 เท่านั้น!

แถมฟรี Mutant Shaker 1.0L เมื่อซื้อสินค้าตามรูป ดังนี้

- Mutant Whey  5 ปอนด์ (ทุกรส)

- Mutant BCAA9.7/1,044 g. (ทุกรส)

- Mutant Micellar Casein 4 ปอนด์

*รับฟรี Special Pack เมื่อสั่งซื้อ Mutant Whey 10 ปอนด์ มีดังนี้

Mutant Shaker 1.0 L

รายการซองเล็กมีดังนี้

Salted Caramel Chocolate  รสชาติใหม่

- Triple Chocolate

Vanilla Ice Cream

- Chocolate Fudge Brownie

- Birthday Cake

- Mint Chocolate Chip

- Banana Cream

 

*รับฟรี Sample Pack 2 ซอง เมื่อสั่งซื้อสินค้าทุกๆ 1,800 บาท ดังนี้

ซองเล็ก Mutant Mass รส Triple Chocolate

- ซองเล็ก Mutant Whey (มี 2 รสชาิให้เลือกคือ Chocolate และ Cookies เลือกได้)

* โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น Whey 10 ปอนด์ แถม Special Pack

   

 

*เมื่อสั่งซื้อ Mutant Mass 5 ปอนด์ (ทุกรส) รับฟรี Mutant Shaker 1.0L + Mutant Lanyard หรือ Peanut Butter Smooth 500g.(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

*เมือซื้อ Mutant Mass 15 ปอนด์ (ทุกรส) รับฟรี Sesame Butter Smooth รส Chocolate 450g. +  Peanut Butter Smooth 350g.