หมายเหตุ : โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 60 เท่านั้น!